Sống xót nơi thành phố hoang - P.2

Bear Grylls sẽ để lại thiên nhiên hoang dã để đối đầu với những địa hình khó khăn do con người tạo ra, đi xuống những nơi dơ bẩn như trong ống cống, tự đưa bản thân mình đến với những giới hạn và đối mặt với những tiếng nổ. Đây chắc chắn sẽ là một thách thức khủng khiếp với anh chàng này.